เบอร์มงคล แน่นอนว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูง

ทุกวันนี้ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วย เนื่องจากทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนการเลือกเบอร์มงคลจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าวิธีในการตรวจเบอร์มงคลนั้นใช้หลักการอะไร และมีวิธีการอย่างไร ในการเลือกเพื่อจะดูว่าเบอร์นั้นส่งผลดี หรือว่าเสริมดวงเราหรือไม่

เบอร์ดีอาจจะไม่ใช่เบอร์สวย แต่ถ้าเบอร์นั้นทั้งสวยและดี แน่นอนว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงบอกว่าให้ดูที่วัตถุประสงค์ว่าเราจะเอาเบอร์นั้นมาทำอะไร ดูที่ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับอาชีพการงานของเรา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเบอร์สวยนั้นจะใช้ประโยชน์ในวงการธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเบอร์สวย เห็นแล้วสะดุดตาและจำง่าย ดูมีความน่าเชื่อถือ

การตรวจเบอร์มงคลเป็นเพียงวิธีพื้นฐานในการเลือกเบอร์มงคลเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเบอร์ที่มีผลรวมรวมกันแล้วได้ตัวเลขที่มีความหมายดีตรงตามความหมายเลขศาสตร์ และต้องไม่มีตัวเลขที่เป็นกาลกิณีประจำวันเกิดของผู้ใช้ เบอร์ที่ให้คุณไปในทางที่ดีแก่ผู้ที่ใช้เบอร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรัก ความสุข ความสมหวัง เป็นเบอร์ที่เป็นสิริมงคลกับผู้ใช้