ประตูม้วนมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานตามหลักอุตสาหกรรม

ท่านทราบหรือไม่ว่าก่อนทำการติดตั้งประตูม้วน ท่านควรปรึกษาทีมช่างผู้ชำนาญงานก่อน เพราะการติดตั้งประตูม้วนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขั้นตอนจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ทั้งยังมีผลในด้านความปลอดภัย ความแข็งแรง และอายุการใช้งานของประตูม้วนที่ลดลงด้วย โดยควรพิจารณาเลือกหาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้งประตูม้วนเท่านั้น

ควรสอบถามถึงวัสดุที่ใช้ในการทำประตูม้วนว่ามีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานตามหลักอุตสาหกรรมหรือไม่ สอบถามถึงส่วนประกอบส่วนต่างๆ อาทิ เพลาประตู ล็อคพื้น แม่กุญแจ ที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน สอบถามถึงประสบการณ์ในการติดตั้งประตูม้วนว่ามีความเข้าใจในการเลือกวัสดุ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนประตูม้วนที่เหมาะสมหรือไม่

การสอบถามถึงลูกค้าที่เคยใช้งานบริการติดตั้งประตูม้วนว่ามีมากเท่าใดและลูกค้าเหล่านั้นได้รับความพึงพอใจหรือไม่ รวมถึงการสอบถามถึงบริการหลังการขาย มีบริการการดูแลบำรุงรักษาประตูม้วนให้กับลูกค้าอย่างไร หลังจากที่ท่านแน่ใจในการเลือกทีมงานที่จะให้บริการได้แล้วควรให้ทีมงานเข้าตรวจพื้นที่หน้างานที่จะทำการติดตั้งประตูม้วนก่อน